Topmodel by Depesche

Data­beskyttelse

Kære bruger!
Du bør altid være varsom og bruge din sunde fornuft, når du bruger internettet. Udlever aldrig nogen form for personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Vær også varsom i forbindelse med finansielle informationer eller handler. Hvis du er i tvivl, så spørg dine forældre eller værge til råds i sådanne sager. MOTTO A/S anbefaler i øvrigt, at du om muligt altid bruger internettet sammen med dine forældre eller anden voksen.

MOTTO A/S er forpligtiget til at beskytte dine personlige oplysninger og opretholder reglerne for dataindsamling og brugen af personlige oplysninger. Som bruger eller besøgende af www.top-model.biz, accepterer du og indvilliger du i de retningslinjer, der er beskrevet i nedenstående.

1. Om databeskyttelse

Generelt

Følgende giver et overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, der personligt identificerer dig. Detaljerede oplysninger om emnet for databeskyttelse findes i vores privatlivspolitik, der er anført i nedenstående tekst.

Kun den danske version af denne privatlivspolitik er relevant.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for indsamling af data på denne hjemmeside?

Databehandlingen udføres af hjemmesidens udbyder. Kontaktoplysninger finder du anført nednfor i denne tekst eller under ”Om os”

Hvordan indsamler vi dine data?

Vi indsamler oplysninger og data om dig, når du selv giver dem til os, fx når du kontakter os via en kontaktformular, deltager i en konkurrence eller lign. Andre data indsamles automatisk gennem vores IT-systemer, når du besøger vores hjemmeside. Disse data er først og fremmest tekniske data (fx internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for besøget). Indsamlingen af ​​disse oplysninger sker automatisk, så snart du kommer ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre den mest optimale ydeevne og oplevelse af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme Til dette formål såvel som for yderligere spørgsmål om databeskyttelse kan du kontakte os når som helst på den adresse, der er angivet nedenfor denne tekst eller under ”Om os”. Du har også ret til at indgive klage hos en tilsynsførende myndighed, hvis du mener, at behandlingen af data om dig selv er i strid med datasikkerhedslovgivningen. Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk.

Analyse- og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan din adfærd statistisk evalueres. Dette sker først og fremmest med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af ​​din adfærd er normalt anonym; din adfærd på hjemmesiden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Detaljerede oplysninger findes i nedenstående privatlivspolitik.

2. Generelle og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Udbyderen af denne hjemmeside tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne fortrolighedspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, vil forskellige personlige oplysninger blive indsamlet. Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler og hvad, vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Bemærk at dataoverførsel via internettet (fx ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsproblemer. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjepart er ikke mulig.

Om den ansvarlige enhed
Den ansvarlige databehandlingsenhed til denne hjemmeside er:

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Tyskland
Tlf.nr.: +49 (0) 4152 936 0
E-mail: info@depesche.com

Ansvarlig enhed er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger (såsom navne, e-mailadresser mv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et eksisterende samtykke. En uformel meddelelse via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​databehandlingen udført indtil tilbagekaldelsen påvirkes ikke af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod databehandling i særlige tilfælde som direkte markedsføring (EU’s GDPR, art. 21)

Hvis databehandlingen finder sted på grundlag af EU’s GDPR, art. 6, § 1, stk. e eller f, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data af grunde, der opstår som følge af din særlige situation. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som en behandling er baseret på, findes i denne privatlivspolitik. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personlige data, medmindre vi kan fremlægge bevis for overbevisende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder eller behandling med det formål at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav (indsigelse i henhold til EU’s GDPR, art. 21, stk. 1).

Hvis dine personlige data anvendes til udsendelse af uopfordret markedsføring som reklame mails, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med sådanne reklame mails. Hvis du gør indsigelse, bliver dine personlige data ikke længere brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til EU’s GDPR, art. 21, stk. 2).

Ret til klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af lovgivning om databeskyttelse (GDPR) har den implicerede ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed, når det gælder spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er den bemyndigede for databeskyttelse i det land, hvor personen eller virksomheden er hjemmehørende. Du finder en liste over bemyndigede for databeskyttelse og deres kontaktoplysninger under følgende link: https://www.datatilsynet.dk
Retten til klage berører ikke andre administrative eller retslige forhold

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, enten til dig sig selv eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du har brug for direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne hjemmeside anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmission af fortroligt eller følsomt indhold, fx forespørgsler og ordrer, du sender til os. En krypteret forbindelse kan kendes på, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på hængelåsikonet i din browserlinje.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, spærring, sletning og korrektion

Du har i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser til enhver tid ret til gratis at få information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager, formålet med databehandlingen og om nødvendigt en ret til at korrigere, spærre eller slette disse data. For yderligere information om personlige data, kan du kontakte os når som helst på den adresse, der er angivet i ”Om os”.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at anmode om at få behandlingen af ​​dine personlige data begrænset:

  • Hvis du benægter nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. I revisionens varighed har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personlige data er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men du har brug for dem med det formål at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at kræve, at dine personlige data begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har indgivet en indsigelse i henhold til EU’s GDPR, art. 21, § 1 skal der skabes en balance mellem dine interesser og vores. Så længe det er uklart hvis interesser, der hersker, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data kun bruges med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte rettighederne til en anden fysisk eller juridisk person eller vigtige samfundsinteresser.
Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i ”Om os”.

3. Data- og databeskyttelsesansvarlig

Dataansvarlig

MOTTO A/S er i henhold til lovgivningen dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget eller modtager fra dig.
Kontaktoplysninger:
MOTTO A/S
Teglevej 8
DK-2640 Hedehusene
Tlf.nr.: +45 46 56 55 33
E-mail: office@motto.dk
CVR: 13802696

Databeskyttelsesansvarlig
Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig, der bl.a. har til opgave at føre tilsyn med, at den dataansvarliges behandling af dine personlige oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger
Marco Schenkenberg
Depesche Vertrieb GmbH & Co KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Tlf.nr.: +49 (0) 4152 936 246
E-mail: datenschutz@depesche.com

4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsider anvender cookies, som er små tekstfiler, der er gemt i browseren på din computer. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk i slutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din computer, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser næste gang, du besøger os.
Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt udelukke og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på denne hjemmeside.
Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller at levere bestemte funktioner, som du ønsker at bruge (fx indkøbskurv funktion) behandles på grundlag af EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. f.
Hjemmesidens udgiver har en berettiget interesse i opbevaring af cookies til et teknisk, fejlfrit og optimeret udbud af sine tjenester. I det omfang andre cookies (såsom cookies til analyse af din adfærd på internettet) er gemt, behandles de separat i denne privatlivspolitik.

Server logfile

Udbyderen af hjemmesiden indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server logfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • browser type og browser version
  • anvendt operativsystem
  • URL-henvisning
  • hostname på den pågældende computer
  • Tidspunkt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

En sammenfletning af disse data med andre datakilder vil ikke finde sted. Grundlaget for databehandling er EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. f. Hjemmesidens udbyder har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside og til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Lodtrækninger

MOTTO A/S kan arrangere konkurrencer og lodtrækninger. Som del af sådanne konkurrencer bliver du bedt om at give os de personlige oplysninger, der er nødvendige for deltagelse, behandeling og underrettelse af vindere. Særligt har vi brug for en postadresse, som vi kan sende evt. præmie til. Deltagelse er helt frivillig. Behandlingen af de data, der kræves for deltagelse i lodtrækningen, tjener til at forberede en indgåelse af en kontrakt eller opfyldelsen af en kontrakt. Grundlaget for databehandling er EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. b.

Kontaktformular

Når du sender os henvendelser via en kontaktformular, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt for at behandle anmodningen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.
Behandlingen af de data, der er angivet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.
De oplysninger, du opgiver i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller slette formålet med datalagring (fx efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet og som automatisk følger med, blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi vil ikke dele disse oplysninger uden dit samtykke.
Behandlingen af disse data er baseret på EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. b, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt eller er forpligtet til at gennemføre førkontraktmæssig handling. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. a og/eller på vores legitime EU’s GDPR art. 6, § 1 stk. f, da vi har en legitim interesse i den effektive behandling af anmodninger adresseret til os.
De oplysninger, du opgiver i din anmodning, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller slette formålet med datalagring (fx efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

5. Analyseværktøj og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics bruger cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. Opbevaring af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel EU’S GDPR art. 6, § 1, stk. f. Hjemmesidens udbyder har en legitim interesse i analysen af brugernes adfærd med henblik på at optimere både sin hjemmeside og sine reklamer.

IP-anonymisering

Der anvendes IP-anonymisering på denne hjemmeside. Således anonymiseres IP-adressen på denne hjemmeside ved at din IP-adresse forkortes af Google indenfor EU’s medlemslande eller andre parter, der har underskrevet Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde inden videresendelse til USA. Kun under særlige omstændigheder sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af udbyderen af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden med henblik på at udarbejde rapporter om hjemmesidens aktivitet og for at levere andre tjenester, der er relaterede til brugen af hjemmesiden og brugen af internettet til hjemmesidens udbyder. IP-adressen, der sendes af din browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke sammenflettet med andre Google-data. Dine oplysninger bliver automatisk slettet efter senest 14 måneder.

Browser Plugin

Du kan deaktivere lagring af cookies ved at ændre indstillingerne på din browsersoftware (se evt. hvordan her: https://minecookies.org/cookiehandtering/). Men vær opmærksom på, at hvis du fravælger brug af cookies, vil du muligvis ikke kunne bruge alle funktionerne på hjemmesiden i fuldt omfang.
Derudover kan du forhindre, at Google indsamler de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden (inklusiv din IP-adresse) samt behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

Modstand mod dataindsamling

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link:

Cookieindstillinger

En opt-out-cookie bliver indstillet til at forhindre, at dine data bliver indsamlet ved fremtidige besøg på denne hjemmeside.

Yderligere oplysninger om, hvordan man håndterer brugerdata på Google Analytics, henvises til Googles privatlivspolitik https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=dk.

Databehandling

Vi har indgået en aftale om databehandling med Google og fuldt ud implementeret de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når de bruger Google Analytics.

6. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts

Dette websted bruger Google Fonts til at skildre eksterne skrifttyper. Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Disse skrifttyper er blevet integreret lokalt på dette websted, så de kan vises. Når du åbner siden, er det ikke muligt at oprette eventuelt link til Google-servere. Det er ikke muligt at identificere hjemmesiden, hvorfra din anmodning sendes, eller IP-adressen, hvortil skildringen af skrifttypen sendes. Ingen beskyttede oplysninger overføres.
Hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper, vil en standard skrifttype blive brugt af din computer.
Yderligere oplysninger om Google Webfonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/

7. Sociale medier

Databehandling gennem sociale netværk

Vi driver offentligt tilgængelige profiler i sociale netværk. De forskellige sociale netværk, som vi anvender, findes nedenfor. Sociale netværk, såsom Facebook, Instagram osv., kan i reglen analysere din brugeradfærd omfattende, når du besøger deres websted eller et websted med integreret socialt medieindhold (fx Like-knapper eller annonce-bannere). Ved at besøge vores profiler på de sociale medier udløses adskillige databehandlingsrelevante behandlingsprocesser.

Når du er logget ind på din sociale mediekonto og besøger vores profil på det aktuelle sociale medie, kan operatøren af ​​denne sociale medieportal tilføje dette besøg til din brugerkonto. Under visse omstændigheder kan dine personlige data også registreres, selvom du ikke er logget ind eller ikke har en konto på den pågældende sociale medieportal. I sådanne tilfælde indsamles data for eksempel via cookies, der er gemt på din enhed eller ved at registrere din IP-adresse.
Ved hjælp af disse indsamlede data kan operatørerne af de sociale medieportaler således oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. Således kan du få vist interessebaseret annoncering både indenfor og udenfor din tilstedeværelse på de pågældende sociale medier. Hvis du har en konto i det respektive sociale netværk, kan den interessebaserede annoncering vises på alle enheder, som du er eller har været logget ind på.
Vi har for så vidt ingen indflydelse på, hvordan udbyderen af den sociale medieplatform behandler dine data.
Bemærk også at vi ikke kan spore alle behandlinger på de sociale medier portaler. Afhængigt af udbyderen kan yderligere behandlinger derfor udføres af operatørerne af de sociale medieportaler. Detaljer kan findes i betingelserne for brug og fortrolighedspolitik for de respektive sociale medieportaler.

Retsgrundlag

Vores optræden på de sociale medier skal være med til at sikre os den bredest mulige tilstedeværelse på Internettet. Dette er en legitim interesse i henhold til EU’S GDPR art. 6, § 1, stk. f. Analyseprocesserne, initieret af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige retsgrundlag, der skal specificeres af operatørerne af de sociale netværk (for eksempel samtykke i henhold til EU’S GDPR art. 6, § 1, stk. a).

Ansvar og hævdelse af rettigheder

Når du besøger en af ​​vores sociale mediesider (som Facebook), er vi sammen med operatøren af denne​​ sociale medieplatform ansvarlig for den databehandlingsproces, der udløses under dette besøg. Du kan i princippet hævde dine rettigheder (information, korrektion, sletning, begrænsning af behandling, klage, etc.) både mod os og mod operatøren af den pågældende sociale medieportal (fx Facebook).
Bemærk at til trods for det delte ansvar med de sociale medieportaloperatører, har vi ikke fuld indflydelse på databehandlingsprocesser på de sociale medieportaler. Vores muligheder bestemmes af virksomhedens politik for den respektive udbyder.

Opbevaringstid

De data, der indsamles direkte fra os via tilstedeværelsen af ​​sociale medier, vil blive slettet fra vores systemer, så snart formålet med deres lagring bortfalder, du beder os om at slette dem eller du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du selv sletter dem. Obligatoriske lovbestemmelser – særligt lagringsperioder – forbliver upåvirket.
Vi har ingen indflydelse på lagringstiden for dine data, der er gemt af de sociale netværksudbydere til deres egne formål. For detaljer, kontakt de pågældende sociale netværksudbydere direkte (fx læs deres privatlivspolitik, se nedenfor).

Sociale netværk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyder er Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californien 94025, USA. Facebook er blevet certificeret i hh.t. EU-USA’s privatlivsbeskyttelse.
Vi har en aftale med Facebook om delt ansvar for behandlingen af ​​data (Controller Addendum). Denne aftale bestemmer, hvilke databehandlinger vi eller Facebook er ansvarlige for, når du besøger vores Facebook fan-side. Denne aftale kan findes på følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du kan tilpasse dine annonceringsindstillinger uafhængigt af din brugerkonto. Klik på følgende link, og log ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Yderligere oplysninger findes på Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyder er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. For detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger, se Instagram’s privatlivspolitik: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG har en profil på YouTube. Udbyder er YouTube (Google, Inc.) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. For detaljer om, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger, se YouTube’s privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de