Topmodel by Depesche

Brugervilkår

Generelle betingelser for brug af www.top-model.biz
Med top-model.biz hjemmesiden ønsker vi at tilbyde dig en mindre verden af oplevelser på nettet. Til sådan et tilbud hører der naturligvis et par regler til. Derfor er brugen af hjemmesiden og brugen af de tilbudte ydelser underlagt nedenstående generelle betingelser og regler for brug.

1.

TOPModel hjemmesiden drives af MOTTO A/S, Teglevej 8, 2640 Hedehusene, Danmark. (herefter kaldet „MOTTO“).

2.

Ved at bruge hjemmesiden afgiver du som bruger din fulde accept og samtykke til MOTTO i henhold til disse betingelser. Ellers er brugen af hjemmesiden og dets ydelser ikke tilladt.

3.

Indholdet på www.top-model.biz omfatter materiale, der er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker eller andre ophavsinformationer, som kan inkludere, dog uden at begrænse sig til, tekst, software, billeder, video, lydfiler, grafik og musik. Al indhold på hjemmesiden er dækket af ophavsrettigheder som et samlet værk under dansk lovgivning. Alle andre varemærker, der forefindes på hjemmesiden, tilhører de respektive ejere, i visse tilfælde inkl. MOTTO. Alle rettigheder er forbeholdte. Enhver brug af vores varemærker og navne på andre hjemmesider er ikke tilladt uden forudgående aftale med MOTTO.
Det er tilladt at gemme og udskrive sider fra hjemmesiden udelukkende til privat brug. I modsætning hertil er reproduktion til kommercielle formål og videregivelse til tredjemand kun tilladt med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MOTTO.

4.

TOPModel hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. MOTTO kontrollerer linket første gang, der linkes til disse sider, men har derudover ingen indflydelse på design, indhold og løbende ændringer på disse hjemmesider. Du er indforstået med, at MOTTO ikke påtager sig noget ansvar for lovligheden, nøjagtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden og kvaliteten af de informationer og ydelser, der leveres og er tilgængelige på disse eksterne hjemmesider. Du er indforstået med, at enhver brug af eksterne hjemmesider foregår på egen risiko, og endvidere at MOTTO ikke kan holdes ansvarlig for eller hæfte for (direkte eller indirekte) eventuelle tab eller skader, eller påståede tab eller skader, der på nogen måde er relateret til sådanne eksterne hjemmesider, og du frasiger dig enhver form for erstatningskrav rettet mod MOTTO i sådanne tilfælde. Alle anliggender vedrørende en ekstern hjemmeside bør rettes til dennes respektive administrator eller webmaster.

5.

Hjemmesiden er oprettet med den største omhu for nøjagtighed og din sikkerhed. Ikke desto mindre kan MOTTO ikke give nogen garanti for rigtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden og sikkerheden af hjemmesidens indehold, oplysninger og information.
På grund af internettets og forskellige computersystemers karakter, kan MOTTO ikke garantere en fuldstændig og uafbrudt tilgængelighed af TOPModel hjemmesiden. Selvom MOTTO altid bestræber sig på at holde TOPModel hjemmesiden virusfri, kan MOTTO ikke garantere sig imod eller frasige sig risikoen for vira.
MOTTO er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen af denne hjemmeside, hverken direkte eller indirekte, med undtagelse af tilfælde af person-, legems- og sundhedsskade, der beror på MOTTOs forsætlige eller groft uagtsomme misligholdelse af aftalen. MOTTO er kun ansvarlig for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinal forpligtelser), begrænset til forudsigelige og typisk forekommende tab eller skader.

6.

Ved brug a hjemmesidens ydelser og tilbud, kan du blive bedt om at afgive personlige oplysninger. Alle oplysninger er frivillige. Dine personlige data gemmes, behandles og anvendes udelukkende i overensstemmelse med de gældende danske databeskyttelsesregler.
De personlige data, der indsamles under brugen af vores hjemmeside, anvendes med det formål at behandle dine anmodninger. Brug af dataene med henblik på reklame og markedsføring finder kun sted med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning.

7.

Billeder, tekster og andet materiale tilsendt MOTTO, giver automatisk ret – men ikke forpligtelse – til offentliggørelse af materialet på MOTTOs eksisterende medier (hjemmeside, magasin, sociale medier), medmindre der foreligger anden skriftlig tilladelse mellem brugeren og MOTTO. Hvis en tekst, billede eller andet materiale offentliggøres, har MOTTO ret til at reducere, tilskære eller korrigere i dette efter eget skøn. Tilsendt materiale kan desværre ikke returneres medmindre andet er aftalt.

8.

Deltagelse i spil, konkurrencer og lign. aktiviteter på TOPModel hjemmesiden og MOTTOs øvrige sociale medier udelukker enhver form for retslige krav. MOTTO forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre præmier og konkurrenceregler. Det er ikke tilladt for ansatte i MOTTO og pårørende dertil at deltage i konkurrencer på hjemmesiden.

9.

For at forbedre brugen af hjemmesiden anvender vi som de fleste andre udbydere på internettet såkaldte “cookies”. Dette er små tekstfiler, der er gemt på din computer. Dette giver os mulighed for at genkende din computer under fremtidige besøg og gøre besøget og din oplevelse på TOPModel hjemmesiden meget nemmere og bedre. Cookies indsamler ingen personlige oplysninger om dig. De gør heller ingen skade på din computer og indeholder ikke virus.
Du kan naturligvis altid slette de cookies, der er indstillet på din computer. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du til enhver tid deaktivere denne funktion ved at indstille din browser.
Du kan fortsat bruge TOPModel hjemmesiden uden cookies, men brugen af hjemmesidens funktioner kan være begrænsede og hjemmesiden mindre praktisk anvendelig for dig, hvis cookies ikke anvendes.

10.

Til enhver tid med fremadrettet virkning forbeholder MOTTO sig ret til efter eget skøn og uden forudgående varsel at ændre, forny, tilføje eller fjerne dele af disse brugsbetingelser. Ændringer vises på TOPModel hjemmesiden, så tjek regelmæssigt brugsvilkårene for hjemmesiden for ændringer. Den videre brug af TOPModel hjemmesiden er kun mulig, hvis du accepterer ændringerne. Ved fortsat at bruge hjemmesiden regnes opdatering af vilkår og ændringer som indforstået.