Topmodel by Depesche

Privacy beleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende adviezen geven een eenvoudig overzicht over datgene wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurd wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u hieronder in onze uitgebreide tekst “Gegevensbescherming”.

Alleen de Duitse versie van dit privacy beleid is relevant.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Het verwerken van gegevens op de website gebeurd door de exploitant van de website. De contactgegevens kunt u op het colofon van de website vinden.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden onder andere verzameld omdat u ze ons medegedeeld. Hierbij kan het b.v. gaan om gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch tijdens een bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (b.v. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd van het bezoeken). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zo gauw u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Een deel van de gegevens verzameld om een foutloze opbouw van de website te kunnen garanderen. Andere gegevens kunnen voor een analyse van uw gebruikersgedrag gebruikt worden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw gegevens?

U heeft altijd het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen gegevens. U heeft tevens het recht om een correctie, blokkade of het wissen van uw gegevens te eisen. Hiervoor en ook met andere vragen ten aanzien van de gegevensbescherming kunt u altijd terecht bij het adres dat aangegeven staat in het colofon. Daarnaast kunt u altijd gebruik maken van uw recht van beroep bij de officiële instantie.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van verwerking”.

Analyseprogramma’s en programma’s van derden

Tijdens een bezoek op onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u teruggeleid worden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of ze met behulp van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende uitleg van de gegevensbescherming.

De mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken vindt u meer informatie in dit privacy beleid.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke regels van privacy beleid als ook deze verklaring betreffende gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Dit privacy beleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We leggen uit hoe en voor welk doel dit gebeurd.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gegevens van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verwerken van de gegevens op deze website is:
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Telefon: +49 (0) 4152 936 0
E-Mail: info@depesche.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen gaat ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens (b.v. naam, e-mailadres enz.).

Bezwaar maken tegen gegevensverwerking

Veel bewerkingen van uw persoonlijke gegevens zijn alleen mogelijk met uw toestemming. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd stop zetten. Hiervoor is slechts een korte mededeling via een e-mail nodig. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 par. 1 lit. e of f DSGVO plaatsvindt, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacy beleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims (Bezwaar volgens artikel 21 alinea 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens dan niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuk op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat over te laten dragen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhouden te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u daaraan dat de adresbalk van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons overdraagt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en rectificatie

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie hierover of andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact opnemen met de in het colofon aangegeven contactgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om deze te herzien. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om een claim uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke informatie wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaarschrift hebt ingediend onder artikel 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen het zwaarst wegen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens – behalve de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming in ons bedrijf.

Marco Schenkenberg
Depesche Vertrieb GmbH & Co KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Telefon: +49 (0) 4152 936 246
E-Mail: datenschutz@depesche.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gelegd en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het helemaal niet accepteren alsmede het automatisch verwijderen van de cookies bij het uitschakelen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie), worden op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (b.v. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid.

Server log files

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • van het gebruikte besturingssysteem
  • Refferrer URL
  • Hostnaam van de toegrijpende computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet gedaan worden.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Verlotingen

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG kan wedstrijden en verlotingen organiseren. Als onderdeel van dergelijke wedstrijden, wordt u gevraagd om ons de persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om deel te nemen, de winnaars te verwerken en op de hoogte te stellen, met name uw adres waarnaar we de prijs kunnen sturen. Deelname is volledig vrijwillig. De verwerking van de gegevens die vereist zijn voor de deelname aan de verloting dient ter voorbereiding op het sluiten van een contract of de uitvoering van een contract, daarom is artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO Wettelijke basis voor gegevensverwerking.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt daarom uitsluitend met uw toestemming (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan hiervan intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, een DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), aangezien we een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve verwerking van aan de ons geadresseerde verzoeken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is vervalt (bijv. na voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen die bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aangesloten zijn, voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere website- en internetgebruik gerelateerde informatie te verstrekken. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt daarnaast het bewaren van de door de cookie opgeslagen gegevens en de bewaarde gegevens met betrekking op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren, die beschikbaar via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Tegenspraak tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

Cookie instellingen

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacy beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

We hebben een contract voor contractverwerking afgesloten met Google en implementeren de strenge eisen van Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Raadpleeg het privacy beleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7. Onze sociale media-optredens

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+, enz. kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans volledig analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals like-knoppen of reclamebanners). Door onze sociale media-aanwezigheid te bezoeken, worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op de sociale media bezoekt, kan de operator van de sociale-mediaportal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent aangemeld of geen account hebt bij de respectieve portals voor sociale media. In dit geval worden deze gegevens verzameld, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres op te slaan.

Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de portals van sociale media gebruikersprofielen maken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen er op uw interesses gebaseerde advertenties getoond worden terwijl u wel of niet aanwezig bent op deze sociale media. Als u een account bij het sociale netwerk hebt, kunnen de op uw interesses gebaseerde advertenties weergeven worden op elk apparaat waarbij u bent aangemeld.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de portals van sociale media kunnen natrekken. Afhankelijk van de provider kunnen daarom extra verwerkingshandelingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de portals van sociale media. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de respectievelijke portaalsites voor sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze verschijningen op de sociale media moeten zorgen voor een zo groot mogelijke aanwezigheid op internet. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende wettelijke grondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVR).

Verantwoordelijk en rechten doen gelden

Wanneer u een van onze sociale mediasites bezoekt (zoals Facebook), delen wij de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens dat bezoek zijn geactiveerd met de exploitant van het sociale mediaplatform. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, schrapping, beperking van verwerking, dataportabiliteit en klacht) ten aanzien van ons alsmede tegen de exploitant van de respectieve sociale-mediaportal (bijvoorbeeld Facebook) neerleggen.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid van de exploitanten van de portals voor sociale media, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de portals van sociale media. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaartijd

De gegevens die rechtstreeks van ons worden verzameld via de aanwezigheid van sociale media worden verwijderd uit onze systemen zodra het doel voor hun opslag is verwijderd, u vraagt ons om het te verwijderen, u trekt uw toestemming voor de opslag in of het doel voor de gegevensopslag wordt geschrapt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de opslagtijd van uw gegevens, die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de sociale netwerkoperators (bijvoorbeeld in hun privacy beleid, zie hieronder).

Sociale netwerken afzonderlijk

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. Provider is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS-Privacy-Shield.

We hebben een overeenkomst met Facebook over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke computeractiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt. Deze overeenkomst is te vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Zie het privacy beleid van Facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

We maken gebruik van de korte berichtenservice Twitter. Provider is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Twitter is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield.

U kunt uw Twitter-privacy instellingen aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://twitter.com/personalization

Zie het privacy beleid van Twitter voor meer informatie: https://twitter.com/de/privacy

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. Provider is het Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor details over hoe om te gaan met uw persoonlijke informatie, zie het privacy beleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest

We hebben een profiel op Pinterest. Operator is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”). Details over het omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacy beleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy