Topmodel by Depesche

Tietosuoja­käytäntö

1. Yleiskatsaus

Yleistä tietoa

Seuraavat kohdat antavat yksinkertaisen yleiskuvan siitä miten henkilötietojasi käytetään, kun vierailet verkkosivuillamme. Henkilötiedot ovat sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät tietosuojakäytäntömme ”Tietosuoja”-kohdasta.
Tästä tietosuojakäytännöstä ainoastaan suomenkielinen versio on pätevä.

Tietojen keruu verkkosivuillamme

Kuka vastaa tietojen keruusta tällä verkkosivustolla?

Verkkosivuston ylläpitäjä on vastuussa tietojen käsittelystä tällä sivustolla. Ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät 3. luvusta.

Kuinka keräämme tietosi?

Eräät tiedot kerätään, kun kerrot ne meille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietoja, jotka kirjoitit yhteydenottolomakkeeseen.
Muut tiedot kerätään automaattisesti IT-järjestelmien kautta, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä tiedot ovat ennen kaikkea teknisiä tietoja (esimerkiksi Internet-selain, käyttöjärjestelmä tai vierailun kesto). Tietojen kerääminen alkaa automaattisesti, kun saavut verkkosivuillemme.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivun virheetöntä tarjoamista varten. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tietosi suhteen?

Sinulla on oikeus milloin tahansa saada ilmaiseksi ​​tiedot tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoitusperästä. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Tätä varten ja tietosuojaa koskevissa lisäkysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa. Löydät yhteystiedot 3. luvusta tai ”Meistä”-osiosta. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.
Sinulla on lisäksi joissain tapauksissa oikeus henkilötietojen rajattuun käsittelyyn. Tarkemmat tiedot löytyvät tietosuojakäytännön kohdasta ”Oikeus rajattuun käsittelyyn”.

Analyysityökalut ja kolmansien osapuolien työkalut

Verkkokäyttäytymistäsi voidaan arvioida tilastollisesti, kun vierailet verkkosivustollamme. Tämä tapahtuu ennen kaikkea evästeiden ja ns. analyysiohjelmien avustuksella. Verkkokäyttäytymisen analyysi on yleensä anonyymi; verkkokäyttäytymistä ei voida jäljittää tai yhdistää sinuun. Voit vastustaa tätä analyysiä tai estää sitä käyttämättä tiettyjä työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät jäljempää tietosuojakäytännöstä.
Voit myös vastustaa tätä analyysiä. Lisätiedot löytyvät jäljempää tietosuojakäytännöstä.

2. Yleiset ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät ottavat henkilötietojesi suojaamisen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Erilaisia ​​henkilötietoja ​​kerätään, kun käytät tätä verkkosivustoa. Henkilötiedot ovat sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Tämä tietosuojakäytäntö selittää mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin niitä käytämme. Se selittää myös kuinka niitä käytetään.
Huomaathan, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esimerkiksi sähköpostiviesteissä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansilta osapuolilta ei ole mahdollista.

Rekisterinpitäjä
Seuraava yritys on vastuussa tietojenkäsittelystä tällä sivustolla:

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Telefon: +49 (0) 4152 936 0
E-Mail: info@depesche.com

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (kuten nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksesi peruuttaminen

Useat tietojenkäsittelytoimenpiteet ovat mahdollisia vain suostumuksellasi.
Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksesi milloin tahansa. Epämuodollinen viesti meille sähköpostitse on riittävä peruuttamiseen. Peruuttaminen ei vaikuta peruuttamiseen saakka suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityistapauksissa ja suoramarkkinointi (GDPR 21 artikla)

Sinulla on oikeus milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvin perustein vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan; tämä pätee myös näiden säännösten mukaiseen mukaiseen profilointiin. Tietoa oikeudellisesta perustasta, johon käsittely perustuu, löydät tästä tietosuojakäytännöstä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (Vastustamisoikeus 21 artikla kohta 1).

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, henkilötietojasi ei enää käytetä tähän tarkoitukseen (Vastustamisoikeus GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan GDPR:ää. Oikeus valittaa ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos tarvitset tietojen siirtämistä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, tämä tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta turvallisuustarkoituksiin ja arkaluonteisen sisällön, kuten pyyntöjen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjille, siirron suojaamiseksi. Salattu yhteys ilmaistaan ​​selaimen osoiterivillä, joka muuttuu ”http: //” – ”https: //” ja selaimen lukitun lukon kuvakkeella.
Kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja, kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä.

Tiedot, estäminen, poistaminen ja oikaisu

Sovellettavien lakimääräysten puitteissa sinulla on oikeus saada ilmaiseksi tieto tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisuun, estämiseen tai poistamiseen. Jos haluat lisätietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, ota meihin yhteyttä. Löydät yhteystiedot 3. luvusta tai ”Meistä”-osiosta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, löydät yhteystiedot 3. luvusta tai ”Meistä”-osiosta. Sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos vähintään yksi seuraavista kohdista täyttyy:

  • Jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on lainvastaista, voit pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista poistamisen sijaan.
  • Jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilökohtaisia ​​tietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi on sinulla oikeus vaatia, että henkilötietojasi rajoitetaan sen sijaan, että ne poistettaisiin.
  • Jos olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla, on sinulla oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista odottaessasi sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet omasi.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, saa näitä henkilötietoja käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

3. Tietosuojavastaava & tietojenkäsittelijä

Tietojenkäsittelijä:
MÖTTO Oy on vastuussa henkilötietojen, jotka olemme vastaanottaneet tai vastaanotamme sinulta, lainmukaisesta käsittelystä.

MÖTTO Oy
PL 2890
00002 Helsinki
Puh.: +358 201 553 450
Email: office@motto.fi
Y-tunnus: 1735040-2

Rekisterinpitäjän lakisääteinen tietosuojavastaava:

Marco Schenkenberg
Depesche Vertrieb GmbH & Co KG
Vierlander Str. 14
D-21502 Geesthacht
Puhelin: +49 (0) 4152 936 246
Sähköposti: datenschutz@depesche.com

4. Tietojen keruu verkkosivuillamme

Evästeet

Verkkosivut käyttävät osittain evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi eivätkä sisällä viruksia. Evästeitä käytetään, jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman käyttäjäystävällisen, tehokkaan ja turvallisen kokemuksen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja selaimeesi.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä ovat istuntokohtaisia ja ne poistetaan automaattisesti vierailusi lopussa. Muut evästeet säilyvät laitteellasi, kunnes poistat ne. Nämä evästeet mahdollistavat sen, että tunnistamme selaimesi seuraavan vierailusi aikana.

Voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle, kun se vastaanottaa evästeen, jolloin sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä eväste. Voit myös asettaa selaimesi niin, että se sallii evästeet tietyissä tapauksissa tai niin, että evästeet estetään tai poistetaan. Evästeiden rajoittaminen tai poistaminen saattaa rajoittaa tämän verkkosivuston toimivuutta.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestinnän suorittamiseen tai tiettyjen toimintojen suorittamiseen (esim. ostoskoritoiminto), käsitellään 6 artiklan 1 f kohdan mukaisesti. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi evästeiden tallentamiseen palvelunsa teknisesti oikean ja optimoidun käytön tarjoamiseksi. Jos muita evästeitä (esimerkiksi evästeitä verkkokäyttäytymisen analysoimiseksi) tallennetaan, käsitellään niitä erikseen tässä tietosuojakäytännössä.

Palvelimen lokitiedostot

Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa informaatiota automaattisesti ns. palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi siirtää automaattisesti meille. Nämä tiedot ovat:

  • Selaintyyppi ja selainversio
  • Käytössä oleva käyttöjärjestelmä
  • Viitattu URL
  • Käytettävän tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Tietoja ei ole yhdistetty muihin tietolähteisiin.

Näiden tietojen keruu perustuu 6 artiklan 1 f kohtaan. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi teknisesti virheettömään esitykseen ja verkkosivuston optimointiin. Tätä tarkoitusta varten palvelimen lokitiedostot on tallennettava.

Arpajaiset

MÖTTO Oy voi järjestää kilpailuja ja arpajaisia. Osana kilpailuja tai arpajaisia sinua pyydetään tarjoamaan henkilökohtaiset tiedot, joita tarvitaan osallistumiseen, käsittelyyn ja voittajalle ilmoittamiseen. Voittamisen kannalta tarvitsemme erityisesti osoitteesi, johon voimme lähettää palkinnon. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Arvontaan tai kilpailuun osallistumiseen tarvittavien tietojen käsittely valmistelee sopimusta tai sopimuksen täyttymistä, jonka vuoksi siihen sovelletaan 6 artiklan 1 b kohtaa. Tietojenkäsittely.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyn yhteydenottolomakkeen kautta, tallenetaan yhteydenottolomakkeen tiedot yhdessä antamiesi yhteystietojesi kanssa, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja tarvittaessa kysyä lisätietoja. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.
Yhteydenottolomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella (6 artiklan 1 a kohta). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa esimerkiksi lähettämällä meille viestin siitä sähköpostitse. Peruuttaminen ei vaikuta peruuttamiseen asti suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.
Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tallennukseen tai tietojen tallennustarkoitus poistuu (esimerkiksi pyynnön käsittelyn jälkeen). Pakolliset lakisäännökset – etenkin säilytysajat – pysyvät ennallaan.

Tiedustelut sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennetaan pyyntösi yhdessä antamiesi henkilötietojesi kanssa (nimi, pyyntö), jotta voimme käsitellä pyyntösi. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.
Näiden tietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1 b kohtaan, jossa käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu suostumukseen (6 artikla 1 a kohta) ja/tai oikeutettujen etujen toteuttamiseen (6 artikla 1 f kohta), koska meillä on perusteltu intressi edistää meille osoitettujen pyyntöjen käsittelyä.
Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tallennukseen tai tietojen tallennustarkoitus poistuu (esimerkiksi pyynnön käsittelyn jälkeen). Pakolliset lakisäännökset – etenkin säilytysajat – pysyvät ennallaan.

5. Analyysityökalut ja mainonta

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics-verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Palvelun tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeen avulla tämän verkkosivuston käytöstä kootut tiedot siirretään ja tallennetaan yleensä Googlen USA:ssa sijaitsevalle palvelimelle.
Google Analytics-evästeiden tallennus ja analyysityökalun käyttö perustuvat 6 artiklan 1 f kohtaan. Verkkosivun ylläpitäjällä on perusteltu intressi analysoida käyttäjän käyttäytymistä sekä verkkosivustonsa että mainonnan optimoimiseksi.

IP-osoitteen anonymisointi

Tällä verkkosivustolla käytetään IP-osoitteen anonymisointia. Tämä tarkoittaa sitä, että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa ennen kuin se lähetetään Yhdysvaltoihin. Koko IP-osoite lähetetään Googlen USA:ssa olevalle palvelimelle ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analyticsin selaimelta saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen toimittamiin tietoihin.

Selaimen lisäosat

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksissa. Huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja asianmukaisesti. Voit lisäksi kieltää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen tuottamaa tietoa, joka liittyy verkkosivuston käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi), lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin takaa löytyvän selaimen lisäosan:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Tiedonkeruun estäminen

Voit estää Google Analyticsin suorittaman seurannan verkkosivustollamme napsauttamalla seuraavaa linkkiä, jolloin laitteeseesi asennetaan ns. opt-out-eväste, joka estää tietojen keräämisen tulevilla vierailuillasi tällä sivustolla:

Evästeasetukset

Löydät lisätietoja siitä miten Google Analytics käsittelee käyttäjän tietoja Googlen tietosuojakäytännöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

Sopimus tietojenkäsittelystä

Olemme tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen Googlen kanssa ja täytämme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten asettamat tiukat vaatimukset Google Analyticsia käyttäessä.

6. Lisäosat ja työkalut

Google Web Fonts

Tämä sivusto käyttää Googlen tarjoamia ns. web-fontteja kirjasinten yhtenäiseen esittämiseen. Google-fontit asennetaan paikallisesti. Google-palvelimiin ei ole yhteyttä.

Löydät lisätietoja käyttäjän tietojen käsittelystä Googlen tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

7. Sosiaalinen media

Tietojenkäsittely sosiaalisessa mediassa

Ylläpidämme julkisia profiileja sosiaalisessa mediassa, jotka löydät alta.

Sosiaaliset mediat kuten Facebook, Google+ jne. analysoivat yleensä käyttäytymistäsi, kun vierailet heidän verkkosivustoillaan tai verkkosivustoilla, joihin on integroitu sosiaalisen median sisältöä (kuten tykkää-painikkeet tai bannerimainokset). Useita tietosuojaan liittyviä käsittelyprosesseja käynnistyy, kun vierailet sosiaalisen median profiileissamme. Yksityiskohtaisesti kerrottuna:

Jos olet kirjautunut sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisen median profiilissamme, sosiaalisen median portaalin ylläpitäjä voi liittää tämän vierailun käyttäjätiliisi. Joskus henkilötietosi voidaan tallentaa myös vaikka et olisi kirjautunut sisään tai vaikka sinulla ei olisi tiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Näissä tapauksessa tiedot kerätään esimerkiksi laitteellesi tallennettujen evästeiden avulla tai tallentamalla IP-osoitteesi.

Kerätyn datan avulla sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin mieltymyksesi ja kiinnostuksesi kohteet ovat tallennettu. Näin sinulle voidaan näyttää sinua kiinnostavia mainoksia sosiaalisessa mediassa ja sen ulkopuolella. Jos sinulla on tili kyseisessä sosiaalisessa mediassa, aihepiiriin perustuva mainonta voidaan näyttää kaikissa niissä laitteissa, joihin olet kirjautunut sisään tai joihin olet ollut kirjautuneena sisään.

Huomaathan, että emme ymmärrä kaikkia sosiaalisen median portaalien käsittelyprosesseja. Sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat suorittaa lisäkäsittelytoimenpiteitä palveluntarjoajasta riippuen. Yksityiskohtaisemmat tiedot löydät kunkin sosiaalisen median portaalin käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöistä.

Oikeusperusta

Esiintymällä sosiaalisessa mediassa varmistamme mahdollisimman laajan läsnäolon internetissä. Tämä perustuu 6 artiklan 1 f kohdan mukaiseen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Sosiaalisen median käynnistämät analyysiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperustoihin, jotka sosiaalisten medioiden operaattorit määrittelevät (esimerkiksi GDPR:n 6 artiklan 1 a kohdan suostumus).

Vastuu ja oikeudet

Jos vierailet jollain sosiaalisen median sivustoistamme (esimerkiksi Facebook), olemme vastuussa yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa vierailusi aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoimista. Voit vaatia oikeuksiasi (tiedot, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, tietojen siirtäminen ja kantelu) niin meiltä kuin kyseessä olevan sosiaalisen median portaalin ylläpitäjältäkin (esimerkiksi Facebook).

Huomaathan, että vaikka meillä on yhteinen vastuu sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, meillä ei ole täydellistä vaikutusvaltaa sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Vaihtoehtojamme määrittelevät kunkin tarjoajan käytännöt.

Säilytysaika

Suoraan sosiaalisesta mediasta kerätyt tiedot poistetaan järjestelmistämme heti, kun pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tallennukseen tai tietojen tallennukseen ei ole enää syytä. Tallennetut evästeet pysyvät kuitenkin laitteellasi siihen asti, että poistat ne. Pakolliset säännökset – etenkin säilytysajat – pysyvät ennallaan.

Meillä ei ole vaikutusvaltaa sosiaalisen median operaattoreiden omaan tarkoitukseensa tallentamien tietojen tallennusaikaan. Lisätietoja saadaksesi käänny suoraan sosiaalisen median operaattoreiden puoleen (esimerkiksi lukemalla heidän tietosuojakäytäntönsä, katso alta lisää).

Sosiaalisen median kanavat

Facebook

Meillä on profiili Facebookissa. Palvelun tarjoaja on Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojakilven kautta.

Meillä on Facebookin kanssa sopimus tietojenkäsittelyn jaetusta vastuusta (Controller Addendum). Tämä sopimus määrittelee mistä tietojenkäsittelystä me tai Facebook olemme vastuussa, kun vierailet Facebook-sivullamme. Sopimuksen voit lukea seuraavasta linkistä: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Voit itse muokata mainosasetuksiasi käyttäjätilisi asetuksissa. Napsauta seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöstä löydät seuraavan linkin takaa: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Meillä on profiili Instagramissa. Palvelun tarjoaja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Lisätietoja siitä, miten he käsittelevät henkilökohtaisia ​​tietojasi, löydät Instagramin tietosuojakäytännöstä: https://help.instagram.com/519522125107875