Topmodel by Depesche

AGV

Met deze website presenteert Depesche het merk TOPModel op het medium internet. De website (hierna “TOPModel website” genoemd) en het gebruik van de aangeboden diensten en services zijn onderworpen aan de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.

De TOPModel website wordt beheerd door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG, Vierlander Str. 14, D-21502 Geesthacht (hierna “Depesche” genoemd).

2.

Met het gebruik van de website verklaart de gebruiker volledig akkoord te gaan met Depesche met deze gebruiksvoorwaarden. Anders mag hij de TOPModel website en de daar aangeboden diensten niet gebruiken.

Alle teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden evenals hun arrangementen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze website ten gunste van Depesche beschermd.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Depesche.

Deze merkpresentatie vormt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom op deze website door Depesche of derden.

3.

De TOPModel website bevat links (“verwijzingen”) naar andere websites. Depesche controleert bij een eerste verlinking deze sites, maar heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud en voortdurende wijzigingen aan deze websites en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de wettigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid en kwaliteit van de daar aangeboden informatie.

Depesche distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites, die zijn gewijzigd na de instelling van de link. Dit geldt voor alle binnen zijn eigen internetaanbiedingen ingestelde koppelingen. Depesche is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie en diensten aangeboden op websites van derden.

Met Depesche komen ook geen aankoop- of andere contracten tot stand voor de aankoop van de producten die op deze websites worden weergegeven of voor het aanbieden van de diensten die op deze websites worden aangeboden. In geval van problemen of andere problemen met deze websites, vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de juiste website-exploitant en Depesche hiervan op de hoogte te stellen.

4.

De informatie op deze site bieden geen garantie of garantie, expliciet of impliciet.

De website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die erin is opgenomen. Vanwege de aard van internet en computersystemen kan Depesche de ononderbroken beschikbaarheid van de TOPModel website niet garanderen. Hoewel Depesche er altijd naar streeft om de TOPModel website virusvrij te houden, kan Depesche geen vrijwaring van virussen garanderen.

Depesche is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website – direct of indirect – alleen in geval van opzet of grove nalatigheid, in geval van kwaadwilligheid, aanname van een kwaliteitsgarantie, voor claims onder de Product Liability Act en lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid ,

Voor schade door licht nalatig letsel is Depesche alleen aansprakelijk in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen (“kardinale verplichtingen”) en alleen in het kader van het contract typische en voorzienbare schade.

5.

Wanneer u de aanbiedingen op deze website gebruikt, kan u worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Alle informatie is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke Duitse voorschriften voor gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van ons aanbod zullen worden gebruikt voor het verwerken van uw verzoeken. Gebruik van de gegevens voor reclame en marketing vindt alleen plaats met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken.

6.

Om het gebruik van de website te verbeteren, gebruikt Depesche, net als de meeste andere providers op internet, ook zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kan Depesche uw computer herkennen tijdens toekomstige bezoeken en het bezoek aan de TOPModel-website voor u comfortabeler maken. Cookies verzamelen geen persoonlijke informatie over u. Ze doen ook geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Natuurlijk kunt u altijd de cookies verwijderen die op uw computer zijn ingesteld. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u deze functie op elk gewenst moment deactiveren door uw browser in te stellen.

Natuurlijk kunt u de TOPModel website ook zonder cookies gebruiken, maar het gebruik van de website is handiger voor u als cookies kunnen worden gebruikt.

7.

Depesche behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde met toekomstig effect te wijzigen of te vernieuwen. Wijzigingen worden weergegeven op de TOPModel website. Controleer regelmatig onze website. Het verdere gebruik van de TOPModel website is alleen mogelijk als de gewijzigde voorwaarden zijn geaccepteerd.