Topmodel by Depesche

Användar­villkor

Med Top-model.biz hemsidan önskar vi att erbjuda dig en liten värld av upplevelser på nätet. Med ett sådant erbjudande så hör det naturligtvis några regler till. Därför är användandet av hemsidan och av de erbjudna tjänster förknippade med nedanstående villkor och regler för användandet.

1.

TOPModel hemsidan drivs av MOTTO AB, Box 591, 201 25 Malmö, Sverige. (hädanefter kallat „MOTTO“).

2.

Vid användandet av denna webbplats erkänner du dig som användare och ger MOTTO ditt fulla samtycke av dessa villkor. Annars är inte användandet av denna webbplats och dess tjänster tillåtet.

3.

Innehållet på www.top-model.biz omfattar material som är skyddat av upphovsrättigheter, varumärken och andra upphovsinformationer som kan inkludera, men inte begränsas till, text, mjukvara, bilder, video, ljudfiler, grafik och musik. Allt innehåll på hemsidan omfattas av upphovsrättslagen som ett samlat verk i svensk lagstiftning.
Alla andra varumärken som visas på webbplatsen tillhör deras respektive ägare, i vissa fall inkl. Motto. Alla rättigheter är förbehållna. All användning av våra varumärken och namn på andra webbplatser är inte tillåtet utan föregående avtal med MOTTO.
Det är tillåtet att spara och skriva ut sidor från webbplatsen enbart för personligt bruk. Däremot är reproduktion för kommersiella ändamål och utlämnande till tredje part endast tillåtet med uttryckligt skriftligt tillstånd från MOTTO.

4.

TOPModel hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor. MOTTO kontrollerar länken första gången du länkar till dessa webbplatser, men har därutöver inget inflytande på design, innehåll och löpande ändringar på dessa hemsidor. Du samtycker att MOTTO inte ansvarar för legaliteten, noggrannheten, aktualiteten, fullständigheten och kvaliteten av ​​de informationer och tjänster som levereras och är tillgängliga på dessa externa hemsidor. Du samtycker att all användning av externa hemsidor är på egen risk och vidare att MOTTO inte kan hållas ansvarig för (direkt eller indirekt) eventuella förluster eller skador eller påstådda förluster eller skador som på något sätt är relaterade till sådana externa webbplatser, och du avstår från alla anspråk på ersättning riktad mot MOTTO i sådana fall. Alla frågor som rör en extern webbplats bör riktas till dess respektive administratör eller webbplatsoperatör.

5.

Webbplatsen är skapad med största omsorg för noggrannhet och din säkerhet. MOTTO garanterar dock inte riktigheten, giltigheten, fullständigheten och säkerheten för webbplatsens innehåll, upplysningar och information.
På grund av Internetets och olika datorsystems karaktär kan MOTTO inte garantera full och oavbruten tillgång på TOPModels webbplats. Även om MOTTO alltid strävar efter att hålla TOPModel hemsidan virusfri så kan MOTTO inte garantera eller kringgå risken för virus.
MOTTO ansvarar inte för några skador som uppstår till följd av användningen av denna webbplats, varken direkt eller indirekt, utom i fall av personliga, fysiska och hälsoskador till följd av MOTTOs avsiktliga eller grovt försumliga överträdelse av avtalet. MOTTO ansvarar endast för brott mot väsentliga avtalsmässiga förpliktelser (kardinalförpliktelser), begränsat till förutsebara och typiskt förekommande förluster eller skador.

6.

Genom att använda webbplatsens tjänster och erbjudanden kan du bli ombedd att lämna personlig information. All information är frivillig. Dina personuppgifter lagras, behandlas och används enbart i enlighet med gällande svenska dataskyddsregler.
De personuppgifter som samlas in under användningen av vår webbplats används för att behandla dina förfrågningar. Användningen av uppgifterna för reklam- och marknadsföringsändamål sker endast med ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med en framtida verkan.

7.

Bilder, texter och annat material som skickas till MOTTO ger automatiskt, men inte obligatoriskt, publicering av materialet på MOTTOs befintliga media (webbplats, tidskrift, sociala medier), såvida inte annat skriftligt tillstånd erhålls mellan användaren och MOTTO. Om en text, bild eller annat material publiceras har MOTTO rätten att reducera, klippa eller korrigera detta efter eget tycke. Skickat material kan inte returneras om inte annat avtalats.

8.

Deltagande i spel, tävlingar och liknande aktiviteter på TOPModels webbplats och MOTTOs andra sociala medier utesluter eventuella rättsliga krav. MOTTO förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och tävlingsregler.
Det är inte tillåtet för anställda inom MOTTO och deras släktingar att delta i tävlingar på webbplatsen.

9.

För att förbättra användningen av webbplatsen använder vi, liksom de flesta andra internetleverantörer, så kallade ”cookies”. Det är små textfiler som lagras på din dator. Detta gör att vi kan känna igen din dator under framtida besök och göra besöket och din upplevelse på TOPModels webbplats mycket enklare och bättre. Cookies samlar inte in någon personlig information om dig. De skadar inte heller din dator och innehåller inte virus.
Naturligtvis kan du alltid ta bort de cookies som lagrats på din dator. Om du inte vill ta emot cookies kan du alltid inaktivera den här funktionen genom att ställa in din webbläsare.
Du kan fortfarande använda TOPModels webbplats utan cookies, men användningen av webbplatsens funktioner kan vara begränsad och webbplatsen mindre praktisk för dig om cookies inte används.

10.

MOTTO förbehåller sig rätten att ändra, förnya, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst utan förvarning efter eget tycke. Ändringar visas på TOPModels webbplats, så kontrollera webbplatsens användningsvillkor regelbundet för eventuella ändringar. Den fortsatta användningen av TOPModels webbplats är endast möjlig om du accepterar ändringarna. Genom att fortsätta använda webbplatsen anses uppdatering av villkor och ändringar vara överenskomna.