Datasäkerhet och sekretess

Personliga upplysningar – MOTTO AB’s förtrolighetsyttrande

Kära användare!

Du ska alltid vara försiktig och använda ditt sunda förnuft när du använder internettet. Ge aldrig ut någon form för personliga upplysnignar som kan användas till att identifiera dig. Var också försiktig i förbindelse med ekonomiska informationer eller köp. Om du är tveksam, fråga dina föräldrar eller vårdnadshavare om råd vid sådana tillfällen.

MOTTO AB rekommenderar för övrigt att du, om möjligt, surfar på nätet tilsammans med dina föräldrar.
Läs för övrigt ”regler och säkerhet”
MOTTO AB är förpliktigade till att beskydda dina personliga uppgifter och upprätthåller reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare eller besökande på www.top-model.biz, är du överens och accepterar de rättningslinjer som är beskriva i detta förtrolighetsyttrande.

1. Behov för persondata

Personliga upplysningar är inte ett krav för ett vanligt besök www.top-model.biz.
När vi specifikt ber om sådana upplysningar och du beslutar dig inte för att dela dem med oss,
– kan vi inte ge till tillgång till vissa delar av webbplatsen.
– har vi inte möjlighet att registrera ditt intresse i vissa produkter, försändelser, tjänster eller andra speciella erbjudande.

2. Insamling av personlig information

MOTTO AB önskar bara att mottaga personliga upplysningar som namn, födelsedatum, adress, e-mail eller hobby som du efter egen vilja önskar att tillgängliggöra antingen via hemsidan eller som en del av e-mail korrespondens mellan dig och MOTTO AB. När vi mottager personliga upplysningar kan vi efterföljande förklara vad de eventuellt krävda upplysning skal användas till. Om vi önskar att använda personliga upplysningar med hänsikt på reklam och marknadsundersöningar, ber vi uttryckligen om ditt samtycke.

3. Användarmöjligheter på hemsidan

På www.top-model.biz har du till exempel möjlighet att deltaga i tävlingar, interagera med andra användare, skriva egna artiklar, vara med i omröstningar, abbonera på nyhetsbrev eller sätta in annonser. För att deltaga i dette är det nödvändigt att du registrerar dig. Dessutom kan du till vissa tjänster bli ombedd att ge information om dina hobbies och aktiviteter om de upplysningar är nödvändiga för att använda den del av hemsidan.

Dessa tjänster introduceras här nedanför:

Registrering
För att få full behållning av våra erbjudande, kan det vara nödvändigt att du först registrerar dig. Du registrerar dig med ett självvalt användarnamn, ett hemligt också självvalt lösenord och en e-mailadress. Dit användarnamn, password och e-mailadress sparas av oss. När du besöker www.top-model.biz kommer du att bli uppfordrad att logga in med ditt valda användarmanm och password.
Utöver det kan vissa tjänster och anlsutning till vissa forum kräva ytterligare personupplysningar. Vi vill då be dig om att utfylla hela ditt namn, om du är tjej eller kille, födelseår och adress. På så sätt följer vi alla relevanta föreskrifter och utifrån detta kan avgöra om det eventuellt handlar om en minderårig användare.

Medlemskapet upphör automatiskt om du inte har varit loggat på hemsidan i mer än ett år. Alla dina upplysningar vill bli med automatik borttagna permanent.

Tävlingar och lottdragning
MOTTO AB kan organisera lottdragningar och tävlingar på hemsidan. För att deltaga i dessa vill du bli upfodrad till att ge oss de personliga upplysningar som krävs för att deltaga, behandla och tillkännage vinnaren.

Frågeformulär/ undersökningar
MOTTO AB inviterar användare till att deltaga i undersökelser om dennes intressen. Dessa undersökningar hjälper oss att erbjuda en bättre service, produkter och att förbättra vår hemsida. Deltagandet är helt frivilligt.

Communities
På hemmsiden kan vi t.ex. fråga dig om dina favoritsporter. Dessa upplysningar sparas på ditt personliga ”Setcard” som kan ses av andra användare. Dessa detaljer är naturligtvis frivilliga att utlämna. Dessa upplysningar kan anonymt används av oss till statistiska ändamål så vi kan anpassa våra webtjänster ännu bättre till användarnas behov.

Var uppmärksam på att om du avslöjar identifierande eller känsliga upplysningar på www.top-model.biz offentliga kommunikationstjänster så kan denna information bli insamlad och missbrukt av andra personer. OBSERVERA: MOTTO AB läser och övervakar INTE din privata online kommunikation.

 

Statistik
Information angående din dators hårdvara (elektroniskt innehåll men inte data) och software blir automatiskt insamlat av MOTTO AB när du besöker hemsidan. Denna information kan innehålla: din IP -adress, browsertyp, domännamn, besökstider och adresser på externa refererande webbsidor. Denna information blir använt av MOTTO AB anonymt till drift av denna tjänst/hemsida för att upprätthålla kvalitet och säkerhet och för att kunna leverera generella statistik angående användandet av www.top-model.biz  samt i försök på att optimera hemsidan för att uppfylla dina behov ännu bättre.

4. Användandet av personliga upplysningar

MOTTO AB insamlar dina personliga upplysningar enbart för att ta tillvara säkerheten och driften av www.top-model.biz och därmed kunna leverera de tjänster du efterfrågar. Vi använder upplysningar endast i det omfång det är juridiskt tillåtet eller du har gett oss ditt samtycke. MOTTO AB använder också personlig identifierande upplysningar för att kunna informera dig om eventuell deltagande i tävlingar, svara på dina förfrågningar, sända dig nyhetsbrev (om du har bett om det) eller till andra tjänster tillgängliga via www.top-model.biz. Vi tar bort dina personliga upplysningar automatiskt från databasen om du inte har varit loggad på i mer än ett år. MOTTO AB säkrar dina personliga upplysnignar från oauktoriserad åtkomst, användande eller utleverering. MOTTO AB säkrar de personliga och identificerande informationer som lagras på våra servrar..

5. Vidareåtergivning av personlig data till tredje part

Under inga omständigheter kommer MOTTO AB att sälja, låna ut, leasa eller ge vidare information om medlemmar från www.top-model.biz medlemslistor till tredje part. Dina personliga upplysningar används bara av oss eller vår leverantörspartner av hemsidan. MOTTO AB kommer endast att utleverera dina personliga upplysningar, utan varsel, om det krävs av myndigheter och/eller lagstifning eller god tro om att en sådan utleverering är nödvändig för att kunna: (a) vara i överensstämmelse med gällande lagstiftning eller för att följa rättsliga krav i förbindelse med driften av www.top-model.biz; (b) beskydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör MOTTO AB och (c) agera under viktiga omständigheter för att kunna beskydda den personliga säkerhet för användarna på www.top-model.biz, eller allmänheten.
Vi uppskattar den tillit du ger oss och vi vill säkerställa att ta alla försiktighetsåtgärder för att beskydda dina personliga upplysningar.

6. Du rätt att när som helst ta bord dina upplysningar

Om du har utfyllt personlig information till oss, har du alltid möjlighet att lätt ta bort det igen.Dina personliga upplysningar kan du när som helst rätta eller uppdatera under ditt ”Setcard”. Om du vill ta bort några upplysningar ska du bara följa vägledningen där.

7. Cookies

Precis som många andra webbsidor använder MOTTO AB den kända teknoligi ”cookies”, till att insamla data om hur du använder hemsidan och för att säkra dig att ditt besök på hemsidan fungerar utan problem.

Våra cookies varken avslöjar eller innehåller några personliga upplysninga. Cookieskan samla in upplysningar från din dator eller interagera med andra cookies på din hårddisk. Cookies ger oss möjligheter att känna igen dig när du återigen besöker vår hemsida.

Om du inte önskar att din browser accepterar cookies så kan du välja bort den funktionen i din browser-software program. Notera: genom att avaktivera cookies-funktionen så förhindrar det hemsidan att fungera korrekt. Du kan då få svårt att se alla möjligheter och upplysningar på denna hemsida.

Barn och föräldrar
MOTTO AB är övertygade om att beskydd av barnens privatliv på nätet ät mycket viktigt. Dina föräldrar bör, i alla fall i starten, sitta tillsammans med dig för att titta med och uppleva dessa aktiviteter på nätet med dig. MOTTO AB följer de nationella lagar och bestämmelser om beskydd av privatliv för barn. Igen uppfordrar vi dig och dina föräldrar till att läsa mer om ”Regler och säkerhet” vid användande av internet.

MOTTO AB har inga intentioner att insamla personliga upplysningar från barn under 14 år udan målsmans samtycke. Om du är under 14 år bör du bara ge upplysningar av personlig karaktär till MOTTO AB med målsmans uttryckliga godkännande.

Där det är lämpligt, vill MOTTO AB nedanför förklara närmare.

Med reservation för godkännande man vi be om att få insamla information om dig, såsom dina hobbies om dessa upplysninga är nödvändiga för vissa aktiviteter.

För övrigt kan vi insamla upplysningar om barn i speciella tillfällen:                                                                                           — När ett barn under 14 år sänder en förfrågan till oss, sparar vi e-mailadressen tills dessa att vi besvarat frågan. Efter att ha besvarat frågan så kommer informationerna att tas bort.                                                                                                             – Ibland erbjuder MOTTO AB speciella aktiviteter eller kampanjer på hemsidan, t. ex. lottdragningar eller tävlingar, som är lämpliga för barn under 14 år. I dessa tillfällen är det bara de upplysningar om barnen som är absolut nödvändiga för att deltaga i aktiviteten som vi ber om och sparar. För exempel kan vi be om din postadress för att kunna sända premier eller be dig om att ange din e-mailadress eller telefonnummer så vi kan kontakta vinnarna.

De ovannämnda personliga upplysningar blir borttagna från vår databas i slutet av den berörda tävling, kampanj eller aktivitet, härtill upplysningarna har blivit hämtade och använda i överensstämmelse med de gällande lagar och regler för minimumtid av lagring av sådana upplysningar.

Du och dina föräldrar kan alltid be om att få se de informationer du har angett genom att sända in en skriftlig förfrågan till MOTTO AB, Box 591, 201 25 Malmö eller office@motto.se. Det krävs att din förfrågan omfattar din adress, lösenord och andra nödvändiga upplysningar för att för att bekräfta vem du är. Du kan också, när som helst, begära att dina uppgifter eller andra personliga upplysningar tas bort genom att sända en skriftlig ansökan, med samma upplysningar som nämnt ovan, till oss på MOTTO AB, Box 591, 201 25 Malmö eller e-mail: office@motto.se. Men observera att om dina upplysnignar tas bort kan du inte längre deltaga och vara med i alla våra aktiviteter på www.top-model.biz.

Omfång av reglerna för dataskydd:                                                                                                                                    Dessa regler om skydd av personliga data gäller tillsammans med våra generella villkor för användandet av hemsidan. Dessa regler utgör tillsammans villkoren för användandet av www.top-model.biz. MOTTO AB uppmuntrar alla våra användare att bekanta sig med dessa villkor. Om du inte accepterar dem, er vi dig att låta bli att använda vår hemsida. Vi reserverar oss rättigheten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av detta förtrolighetsyttrande. Ändringarna visas på hemsidan. MOTTO AB rekommenderar därför dig att regelbundet läsa igenom detta yttrande för att hålla dig uppdaterad om hur MOTTO AB beskyddar dina upplysningar.

Om du har kommentarer eller frågor angående dessa regler om personlig datasäkerhet eller andra riktlinjer på denna hemsida eller om du anser att MOTTO AB inte har levt upp till detta fortrolighetsyttrande kan du kontakta oss på följande adress:

MOTTO AB
Box 591
201 2 Malmö
E-mail: office@motto.se