Generella villkor


Generella villkor för användning av www.top-model.biz

Med Top-model.biz önskar vi att erbjuda dig en liten värld av upplevelser på nätet. Med ett sådant erbjudande så hör det naturligtvis några regler till. Därför är användandet av hemsidan och av de erbjudna tjänster förknippade med nedanstående villkor och regler för användandet.

Det är gratis att upprätta en TOPModel profil och att använda de tjänster som en profilupprättning ger åtkomst till på www.top-model.biz. Med en TOPModel profil har du möjligheter att hitta nya vänner, chatta och diskutera, byta och sälja kläder, deltaga i tävlingar, designa TOPModel outfits, ladda upp egna teckningar m.m. Du bestämmer själv vilken information i din profil som ska vara tillgänglig för andra och vilken information som bara DU kan se. Dock ger du, vid dit godkännande av användalvillkor, MOTTO AB tillåtelse att använda dina upplysningar i ovannämnda användarvillkor och regler.
Om du är under 14 år, bör du ha dina föräldrar eller förmyndares samtycke innan du accepterar dessa användarvillkor på samma sätt som att du alltid borde fråga dina föräldrar eller förmyndares om hjälp om det är något du inte förstår eller är osäker på.

1.
www.top-model.biz drivs av MOTTO AB, Box 591, 201 25 Malmö, Sverige.

2.
Vid användandet av denna webbplats, erkänner du dig som användare och ger MOTTO AB ditt fulla samtycke av dessa villkor. Annars är inte användandet av denna webbplats och dess tjänster tillåtet..

3.
Innehållet på www.top-model.biz omfattar material, som är beskyddat av upphovsrättigheter, varumärken och andra upphovsinformationer som kan inkludera, dock utan att begränsas till, text, mjukvara, billder, video, ljudfuler, grafik och musik. Allt innehåll på www.top-model.biz är täckt av upphovrättslagen gällande samlat verk i svenk lagstiftning. MOTTO AB äger copyrights på sådant innehåll. Med fullständiga rättigheter. Alla andra varumärken som finns på www.top-model.biz, tillhör de respektive ägare och i vissa tillfällen MOTTO AB. Med fullständiga rättigheter. All använding av våra varumärken eller namn till så kallade metatags på andra hemmesidor är inte tillåtna.
Det är endast tillåtet att spara och skriva ut sidor för privat bruk. I motsättning till detta är reproduktion tlil kommerciella ändamål endast tillåten med uttryckligt tillstånd från MOTTO AB.

4.
www.top-model.biz kan innehålla länkar till andra hemsidor. Dessa sidor kan använda loggor och varumärken från MOTTO AB men styrs inte av MOTTO AB. Du är införstådd med att MOTTO AB inte är ansvarig för tillgängligheten på dessa externa hemsidor eller för dess innehåll, inklusive inbjudningar, produkter eller tjänster som där är tillgängliga. Du är införstådd med att all användande av externa hemsidor sker på egen risk och att MOTTO AB inte ansvarar eller påtar sig ansvar för (direkt och indírekt) eventuella förluster eller skador, eller påstådda förluster eller skador som på något sätt är relaterat till dessa externa hemsidor och att du frånsäger dig all form för ersättningskrav riktat mot MOTTO AB i sådana tillfällen. Alla frågor angående en extern hemsida hänvisas till den sidans respektive administrator eller webmaster.

5.
Insända billder, texter och annat material till MOTTO AB ger automatisk rätt till publicering såvida det inte föreligger någon annan skriftlig tillåtelse mellan användaren och MOTTO AB. Om en text, bild eller annat publiceras har MOTTO AB rätt till att reducera, skära eller korrigera det efter egen uppfattning. MOTTO AB är inte förpliktigade att offentliggöra bidragen. Tillsänt material kan desvärre inte returneras.

6.
Deltagande i spel, tävlingar och liknande aktiviteter på www.top-model.biz utesluter all form för rättsliga krav. MOTTO AB reserverar rätten att när som helst ändra premier och tävlingsregler.
Det är inte tillåtet för anställda hos MOTTO AB eller deras familjer att deltaga i tävlingar och spel på www.top-model.biz.

7.
MOTTO AB är inte ansvarig för de bidrag, meddelanden eller yttringar som läggs upp av användarna i förbindelse med setcards, community, forum o.s.v.
MOTTO AB förbehåller rätten till, men inte förpliktigar sig till, att när som helst och efter egen uppfattning redigera, avvisa eller ta bort innehåll som sänds in eller postas på www.top-model.biz, oavsett vad orsaken må vara och därtil inklusive (men inte begränsat till) om MOTTO AB finner att innehållet utgör eller försöker att främja olagliga aktiviteter eller att MOTTO AB anser att innehållet är pornografisk, oanständigt, våldsamt, förargelseväckande, speciellt kommersiellt, diskriminerande, mobbande och i motsättning till reglerna om säkerhet eller på annat sätt stötande eller i strid mot lagen.

Det är inte tillåtet för användarna att bruka de upplysningar från forum såsom kontaktupplysningar och e-mailadresser i förbindelse med kommerciellt bruk eller reklam och ej heller till spridning av spam, kedjebrev och liknande.

8.
MOTTO AB ger dig som privatperson möjlighet att erbjuda produkter till försäljning eller byte i en onlineannons på www.top-model.biz. MOTTO AB kan inte garantera kvaliteten, äktheten eller tillgängligheten på de produkter som erbjuds online på www.top-model.biz. MOTTO AB tillhandahåller inga egna produkter till försäljning eller har särskilda erbjudanden på hemsidan.
Avtalsförhållandet angående köp/sälj/byte av de annonserade produkter är uteslutande en angelägenhet mellan köpare och säljare. Tvister mellan köpare/säljare ska lösas med utgångspunkt i konsumentköpslagen och är uteslutande en ensak mellan köpare och säljare.
 
9.
Det är inte tillåtet för användare av www.top-model.biz att bruka hemsiden på ett sätt som missbrukar, kränker, hotar, stöter eller överträder andras rättigheter i förhållande till privatliv, upphovsrätt och egendom. Det är heller inte tillåtet att publicera, distribuera, avslöja eller ladda upp någon form för opassande, kränkande, ärekränkande, nedsättande, vulgärt, olagligt innehåll inklusive (men inte begränsat till) information, ämnen, namn eller annat material. Det är inte heller tillåtet att posta länkar till sådant innehåll i forum eller internetadresser på andra webbsidor som har ett sådant innehåll.

Varje användare är förpliktigad till att följa de exsisterande rättsliga förpliktelser, särskilt i forhållande till straffrätten, beskydd av unga, upphovsrätt och konkurrensrätt i användning av erbjudande på hemsidan. 
MOTTO AB reserverar sig rätten att exkludera användare av webbplatsen från samtliga eller från delvisa erbjudande på hemsidan om det är en misstanke om olagligt beteende vid användandet av erbjudanden på hemsidan. 

Detsamma gäller avsiktliga överträdelser av de gällande villkor och betingelser. De berörda användarna kan när som helst kontakta MOTTO AB för att be om en förklaring.
MOTTO AB vill också i tillfälle av motiverad misstanke om straffbart olagligt beteende anmäla denne till relevant myndighet. Användarkonton som inte har varit använda i mer än ett år kommer, utan meddelande, nedläggas av MOTTO AB.

10.
MOTTO AB lägger särskild vikt på beskydd av personuppgifter då hemsidan huvudsakligen vänder sig till barn och ungdomar. Vi vill därför uppfodra att läsa och respektera våra detaljerade regler för beskydd av personuppgifter, där vi informerar om insamling och behandling av personliga upplysningar. MOTTO AB sekretesspolicy är en del av dessa villkor.

11.
MOTTO AB ansvarar bara för överträdelser av de grundläggande kontraktuella förpliktelser i tillfälle av avsiktlighet eller grov oaktsamhet. Vid lätt oavsiktligt försummelse är MOTTO AB’s ansvar vid typiskt och förutsättligt förlust begränsat.

12.
MOTTO AB förbehåller rätten att efter egen värdering och utan föregående varsel, ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Ändringarna visas på hemsidan, så kontrollera villkoren regelbundet för att se om det blivit några ändringar. Vid fortsatt användande av www.top-model.biz räknas uppdateringar och ändringar av villkor som införstådda.